Η Εταιρία

Η πείρα των 25 ετών στις μεταφορές μας έχουν κατατάξει στην προτίμηση επιχειρήσεων και ιδιωτών. Με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και αυτοκίνητα καλύπτουμε με υπευθυνότητα και ταχύτητα τις ανάγκες των πελατών σε μεταφορές-μετακομίσεις-αποθηκεύσεις πρός και από όλη την Ελλάδα. Με έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό και συνεπείς συνεργάτες στους περισσότερους νομούς, έχουμε δημιουργήσει ένα άριστο δίκτυο για την άμεση και ασφαλή μεταφορά προϊόντων, οικοσυσκευών, εμπορευμάτων. Η επιχείρηση διαθέτει επαρκείς αποθηκευτικούς χώρους, για την εξυπηρέτηση των πελατών της.