Η Εταιρία Μας

Η πείρα των 25 ετών στις μεταφορές μας έχουν κατατάξει στην προτίμηση επιχειρήσεων και ιδιωτών. Με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις και αυτοκίνητα καλύπτουμε με υπευθυνότητα και ταχύτητα τις ανάγκες των πελατών σε μεταφορές-μετακομίσεις-αποθηκεύσεις πρός και από όλη την Ελλάδα. Με έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό....

Εγκαταστάσεις

Ο συντονισμός και η διαχείριση των υπηρεσιών της εταιρίας βρίσκονται σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους φορτοεκφόρτωσης, συσκευασίας-αποθήκευσης και με ειδικό χώρο ελέγχου και συντήρησης των οχημάτων της προκειμένου να επιτυγχάνεται με ταχύτερο τρόπο η μεταφόρτωση των εμπορευμάτων της προς την Πελοπόννησο.

Αστικες Διανομές

Το δίκτυο των μεταφορών αναλαμβάνει με συνεπεια,ταχυτητα και ασφάλεια όλες τις μεταφορές των εμπορευμάτων σας προς οποιαδήποτε επιχείρηση ή και κατοίκων , με ιδιόκτητα φορτηγά νομαρχιακών μεταφορών.

 

Εθνικές Μεταφορές

Διαθέτουμε ένα πλήρες αλλά και λειτουργικό δίκτυο μεταφορών για πλήρες ή και ομαδικά φορτία σε όποια μορφή και αν επιλέξετε (παλέτες-σακιά-ρολά-βαρέλια) προς όλη την Ελλάδα με ιδιόκτητα φορτηγά κάθε είδους : πλατφόρμες , κουρτίνες, ψυγεία.